Symfonia

Smaku

Uczta

dla oka

Uczta

dla oka

Uczta

dla oka

Uczta

dla oka

Uczta

dla oka

Komunie

               Pierwsza Komunia Święta, jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka, 
obchodzona jest z Polsce bardzo uroczyście. W eucharystii bowiem Pierwsza Komunia Święta
  jest sakramentem, symbolicznie przyjmującym młodego człowieka do grona tych, którzy 
bezpośrednio obcują z Bogiem, dlatego stanowi święto dla całej rodziny.
Zapraszamy do przeżycia tego wspaniałego dnia w naszej restauracji.